Pruebas Herramienta de Documentalista

HDD beta es uno de los proyectos del Laboratorio de Documentacion: es un software diseñado para la captacion de informacion y la gestion documental

Documentos recolectados en Museu Nacional dArt de Catalunya


Novedades 16-Sep-2011 19:03:18
1 OP:16571

emocionar > expressar > especular > experimentar > escoltar …
http://www.mnac.es/doc/lan_001/pae2005.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya2 OP:16572

emocionar > expressar > especular > experimentar > escoltar …
http://www.mnac.es/doc/lan_003/educart07.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya3 OP:16573

Untitled – Museu Nacional dArt de Catalunya
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Milanysdart.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya4 OP:16574

Introduction – Museu Nacional dArt de Catalunya
http://www.mnac.es/doc/lan_003/Milanysdart.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya5 OP:16575

REVISTA 2 MNAC cast
http://www.mnac.es/doc/lan_003/revista_2.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya6 OP:16576

emocionar > expressar > especular > experimentar > escoltar …
http://www.mnac.es/doc/lan_001/educart08.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya7 OP:16577

emocionar > expressar > especular > experimentar > escoltar …
http://www.mnac.es/doc/lan_001/educart09.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya8 OP:16578

CRONOLOGIA DE LA BIBLIOTECA DEL MNAC
http://www.mnac.es/biblioteca/doc/lan_001/TextCronologia.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya9 OP:16579

Biblioteca del MNAC 1
http://www.mnac.es/biblioteca/doc/lan_001/revistes_2008.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya10 OP:16580

CRONOLOGÍA DE LA BIBLIOTECA DEL MNAC
http://www.mnac.es/biblioteca/doc/lan_002/TextCronologia.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya11 OP:16581

emocionar > expressar > especular > experimentar > escoltar …
http://www.mnac.es/doc/lan_002/educart09.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya12 OP:16582

Normativa dús de la Biblioteca del MNAC
http://www.mnac.es/biblioteca/doc/lan_001/normativausbiblioteca.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya13 OP:16583

Dossier LOOBJECTE SURREALISTA Corr mes LOGO
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Objecte%20Surrealista.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya14 OP:16584

VEIG VEIG… MOLTS CAPELLS
http://www.mnac.es/doc/veig_veig.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya15 OP:16585

REVISTA MNAC # 5 265x330mm DEF.
http://www.mnac.es/doc/lan_001/revista_5.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya16 OP:16586

CutePDF Writer, Job 3
http://www.mnac.es/doc/lan_001/obresmestresdelromanic.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya17 OP:16587

LA MEDALLA MODERNISTA
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Medalla.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya18 OP:16588

LAREVISTA
http://www.mnac.es/doc/lan_001/revista_6.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya19 OP:16589

JULI GONZÁLEZ JULI GONZÁLEZ
http://www.mnac.es/doc/lan_001/dossier_juli_gonzalez.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya20 OP:16590

Cinco siglos de numismática catalana
http://www.mnac.es/doc/lan_003/cinco_numis.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya21 OP:16591

objecte català a la llum del surrealisme
http://www.mnac.es/doc/lan_001/luz_surrealismo.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya22 OP:16592

MNAC, un espai per a cada esdeveniment MNAC, un espacio para …
http://www.mnac.es/doc/lan_001/dossier_espais.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya23 OP:16593

Dibuixos espanyols a la Hispanic Society of America. Del Segle d …
http://www.mnac.es/doc/lan_001/dibujos_esp.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya24 OP:16594

CutePDF Writer, Job 4
http://www.mnac.es/doc/lan_003/obresmestresdelromanic.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya25 OP:16595

Mirades paral·leles. La fotografia realista a Itàlia i Espanya
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Mirades.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya26 OP:16596

LES ARTS INDUSTRIALS ALS CARTELLS MODERNISTES
http://www.mnac.es/doc/lan_003/Arts_Industrials.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya27 OP:16597

CutePDF Writer, Job 13
http://www.mnac.es/doc/lan_001/EditatExposat.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya28 OP:16598

LES ARTS INDUSTRIALS ALS CARTELLS MODERNISTES
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Arts_Industrials.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya29 OP:16599

Toulouse-Lautrec y el origen del cartel moderno
http://www.mnac.es/doc/lan_003/Toulouse.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya30 OP:16600

Catala Correccions Mireia:REVISTA MNAC GEN»RICA
http://www.mnac.es/doc/lan_001/revista_8.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya31 OP:16601

Yves Tanguy
http://www.mnac.es/doc/lan_001/ivestanguny.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya32 OP:16602

Estiu al MNAC
http://www.mnac.es/doc/lan_003/programaestiu2005.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya33 OP:16603

Exposicions 2007
http://www.mnac.es/doc/lan_001/programa_exposicions_2007.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya34 OP:16604

Humberto Rivas. El fotógrafo del silencio
http://www.mnac.es/doc/lan_003/humbertorivas.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya35 OP:16605

El viatge a Espanya dAlexandre de Laborde
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Laborde.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya36 OP:16606

Picasso
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Picasso_cat.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya37 OP:16607

LAREVISTA
http://www.mnac.es/doc/lan_003/revista_5.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya38 OP:16608

Grans mestres de la pintura europea de The Metropolitan Museum …
http://www.mnac.es/doc/lan_001/dossier_premsa_met.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya39 OP:16609

El Cubisme i els seus entorns a les col·leccions de Telefónica
http://www.mnac.es/doc/lan_003/Cubisme.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya40 OP:16610

Cinc segles de numismàtica catalana
http://www.mnac.es/doc/lan_001/cinco_numis.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya41 OP:16611

EL CARTELL MODERN
http://www.mnac.es/doc/lan_001/Cartell_modern.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya42 OP:16612

RUSIÑOL
http://www.mnac.es/doc/lan_003/dibuixos_santiago.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya43 OP:16613

El objeto catalán a la luz del surrealismo
http://www.mnac.es/doc/lan_003/luz_surrealismo.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya44 OP:16614

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA INTERNACIONAL PER A …
http://www.mnac.es/doc/lan_001/director.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya45 OP:16615

RULES GOVERNING THE INTERNATIONAL COMPETITION TO …
http://www.mnac.es/doc/lan_003/director.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya46 OP:16616

Picasso
http://www.mnac.es/doc/lan_003/Picasso_ang.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya47 OP:16617

LAREVISTA
http://www.mnac.es/doc/lan_001/revista_7.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya48 OP:16618

CutePDF Writer, Job 19
http://www.mnac.es/doc/lan_003/Liliana.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya49 OP:16619

CutePDF Writer, Job 4
http://www.mnac.es/doc/lan_001/expo_temp_2005old.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya50 OP:16620

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ_MNACpdf
http://www.mnac.es/doc/lan_001/instruc_contrat.pdf
DC.date: Alta: 16-Sep-2011

Recolectado en: Google pdf www.mnac.es &tbs=rcnt
Pertenece a: Museu Nacional dArt de Catalunya
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: