Pruebas Herramienta de Documentalista

HDD beta es uno de los proyectos del Laboratorio de Documentacion: es un software diseñado para la captacion de informacion y la gestion documental

Documentos: Universitat Pompeu Fabra Biblioteca


Universitat Pompeu Fabra Biblioteca
1 OP:3998

Consulta del catàleg bibliogràfic de la Biblioteca de la UPF Consulta del catàleg bibliogràfic de la Biblioteca de la UPF
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/catal_ca.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra2 OP:3999

Escriviu el títol de la presentació Escriviu el títol de la presentació
http://www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/presentacioFactoria2010.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra3 OP:4000

Creació i paràmetres de la Lliçó – Biblioteca/CRAI Centre Creació i paràmetres de la Lliçó – Biblioteca/CRAI Centre
http://www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/llico.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra4 OP:4001

Biblioteca/CRAI Centre Biblioteca/CRAI Centre
http://www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/aulaglobalfullet.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra5 OP:4002

Informe de Mediciones de Campos Eléctricos en Margen Frecuencial … Informe de Mediciones de Campos Eléctricos en Margen Frecuencial …
http://www.upf.edu/bibtic/serveis/xarxes/eduroam/legislaci/informe_emissions.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra6 OP:4003

Consulta del catálogo bibliográfico de la Biblioteca de la UPF Consulta del catálogo bibliográfico de la Biblioteca de la UPF
http://www.upf.edu/bibtic/es/recursos/catal_sp.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra7 OP:4005

Com elaborar un treball acadèmic Com elaborar un treball acadèmic
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/treaca/Tre_aca_cat.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra8 OP:4006

Biblioteca/CRAI Centre Biblioteca/CRAI Centre
http://www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/Questionaripreguntes.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra9 OP:4008

Guia dús – BIBLIOTECA DE LA UPF Actualització: Abril 2003 COLEX DATA Guia dús – BIBLIOTECA DE LA UPF Actualització: Abril 2003 COLEX DATA
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/guies/colexwin.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra10 OP:4010

Biblioteca de la UPF – Guia dús de Diccionario RAE Biblioteca de la UPF – Guia dús de Diccionario RAE
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/guies/drae.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra11 OP:4011

Biblioteca de la UPF – Guia dús de Hiperdiccionari Biblioteca de la UPF – Guia dús de Hiperdiccionari
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/guies/hiperdic.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra12 OP:4014

Biblioteca/CRAI Centre Biblioteca/CRAI Centre
http://www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/Aulacopull.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra13 OP:4017

Crear i editar un Wiki – Biblioteca/CRAI Cen Crear i editar un Wiki – Biblioteca/CRAI Cen
http://www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/Creareditarwiki.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra14 OP:4018

Biblioteca de la UPF – Guia dús de Merriam Webster Biblioteca de la UPF – Guia dús de Merriam Webster
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/guies/merriam.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra15 OP:4019

Biblioteca de la UPF – Guia dús dEconlit Biblioteca de la UPF – Guia dús dEconlit
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/guies/econlit.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra16 OP:4023

Guia dús de lAula Global: Espai – Biblioteca/CRAI Centre Guia dús de lAula Global: Espai – Biblioteca/CRAI Centre
http://www.upf.edu/bibtic/lafactoria/_pdf/espaiaula.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra17 OP:4030

Qué es RefWorks Como acceder a RefWorks Qué es RefWorks Como acceder a RefWorks
http://www.upf.edu/bibtic/serveis/refworks/refw-spa.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra18 OP:4032

Cómo elaborar un trabajo académico Cómo elaborar un trabajo académico
http://www.upf.edu/bibtic/es/recursos/treaca/tre_aca_es.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra19 OP:4034

Biblioteca de la UPF – Arxiu INPUT – Sol·licitud de préstec intern Biblioteca de la UPF – Arxiu INPUT – Sol·licitud de préstec intern
http://www.upf.edu/bibtic/ccaa/input/prestec.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra20 OP:4046

Si accediu des dun ordinador de fora de la xarxa de la UPF, cal … Si accediu des dun ordinador de fora de la xarxa de la UPF, cal …
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/meta.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra21 OP:4052

SOL -LICITUD DINSCRIPCIÓ EN EL SERVEI DE PRÉSTEC DEQUIPAMENT … SOL -LICITUD DINSCRIPCIÓ EN EL SERVEI DE PRÉSTEC DEQUIPAMENT …
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/formulari_av.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra22 OP:4055

tríptic joan alos 3.09 2.qxp tríptic joan alos 3.09 2.qxp
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/cartaserveis2009.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra23 OP:4056

Biblioteca/CRAI del Poblenou Biblioteca/CRAI del Poblenou
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/craipoblenou.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra24 OP:4060

Biblioteca de la UPF – Guia para rellenar las solicitudes de … Biblioteca de la UPF – Guia para rellenar las solicitudes de …
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/guiacast.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra25 OP:4061

Biblioteca de la UPF – Guia per a omplir les sol·licituds de … Biblioteca de la UPF – Guia per a omplir les sol·licituds de …
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/guiascb.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra26 OP:4062

Plànol Biblioteca del Campus Universitari Mar – BIBLIOTECA DEL … Plànol Biblioteca del Campus Universitari Mar – BIBLIOTECA DEL …
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/bcum.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra27 OP:4063

Què ofereix la biblioteca la recerca? Què ofereix la biblioteca la recerca?
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/recer11.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra28 OP:4066

La Biblioteca de les Aigües rep un carregament – Biblioteca de la … La Biblioteca de les Aigües rep un carregament – Biblioteca de la …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/cat107.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra29 OP:4067

ACTA DE IRASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LASSOCIACIO D -AMICS DE … ACTA DE IRASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LASSOCIACIO D -AMICS DE …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/ahaas/ass2004.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra30 OP:4077

en PDF – PDF Diario EL PAÍS en PDF – PDF Diario EL PAÍS
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/publicac/20060513.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra31 OP:4080

La Biblioteca de las – Biblioteca de la UPF – La Biblioteca de las … La Biblioteca de las – Biblioteca de la UPF – La Biblioteca de las …
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/publicac/cast107.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra32 OP:4082

Biblioteca de la UPF – Un modelo vanguardista: el ejemplo de la … Biblioteca de la UPF – Un modelo vanguardista: el ejemplo de la …
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/publicac/manut.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra33 OP:4084

Elaboració de guies temàtiques al web: lexperiència de la … Elaboració de guies temàtiques al web: lexperiència de la …
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/publicac/guies.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra34 OP:4087

Memòria de la Biblioteca i dInformàtica: curs 2005-2006 Memòria de la Biblioteca i dInformàtica: curs 2005-2006
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/memoria/0506/tot.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra35 OP:4089

Biblioteca de la UPF – Sessions de treball a la Biblioteca Biblioteca de la UPF – Sessions de treball a la Biblioteca
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/90des.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra36 OP:4090

Biblioteca de la UPF – Inauguració del Dipòsit de les Aigües i de … Biblioteca de la UPF – Inauguració del Dipòsit de les Aigües i de …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/99juliol.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra37 OP:4091

Biblioteca de la UPF – La Biblioteca introdueix a la web la xarxa … Biblioteca de la UPF – La Biblioteca introdueix a la web la xarxa …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/00mars.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra38 OP:4092

La Biblioteca dEstació de França tancarà a – Biblioteca de la UPF … La Biblioteca dEstació de França tancarà a – Biblioteca de la UPF …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/94juny.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra39 OP:4093

Biblioteca de la UPF – La Biblioteca de lInstitut dHist&ograve … Biblioteca de la UPF – La Biblioteca de lInstitut dHist&ograve …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/95gen.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra40 OP:4094

La producció Fora de camp a la Biblioteca – Biblioteca de la UPF … La producció Fora de camp a la Biblioteca – Biblioteca de la UPF …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/99oct.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra41 OP:4095

Biblioteca de la UPF – Els documents rars, antics i preciosos d … Biblioteca de la UPF – Els documents rars, antics i preciosos d …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/95des.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra42 OP:4096

Model denquesta – Biblioteca de la UPF – Enquesta davaluació de … Model denquesta – Biblioteca de la UPF – Enquesta davaluació de …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/1999/bibl2sic.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra43 OP:4097

Biblioteca de la UPF – La Biblioteca es dota de nous equipaments Biblioteca de la UPF – La Biblioteca es dota de nous equipaments
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/00nov_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra44 OP:4101

Biblioteca de la UPF – Las revistas electrónicas en la Biblioteca …
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/publicac/jadoc.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra45 OP:4102

Wib: una inversión para la eficiencia de la Biblioteca de la …
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/publicac/fesabid.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra46 OP:4103

Biblioteca de la UPF – Una biblioteca bajo el agua
http://www.upf.edu/bibtic/es/coneixer/publicac/pais.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra47 OP:4104

Biblioteca de la UPF – Més espai per a la futura Biblioteca …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/95oct.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra48 OP:4105

La Biblioteca posa en marxa les noves estacions – Biblioteca de la …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/94maig_3.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra49 OP:4106

Biblioteca de la UPF – Guia dús de diccionaris Duden
http://www.upf.edu/bibtic/es/recursos/guies/duden.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra50 OP:4107

Carta de serveis de la Biblioteca de la UPF
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_bib_coneixer_cartaser_carta.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra51 OP:4108

Biblioteca de la UPF – Modificacions Biblioteca
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/91nov_3.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra52 OP:4109

Biblioteca de la UPF – La Biblioteca es trasllada
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/zitzania/num1b.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra53 OP:4110

Wib (Web Intern de la Biblioteca) 20/06/2006 – Página 1 de 2 …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_gm_gmsenyal_gmsenyal.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra54 OP:4111

Biblioteca de la UPF – La Biblioteca de Rambla tindrà una …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/93juny.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra55 OP:4112

Guia de la Biblioteca: estudiants de primer i segon cicle
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/guia-est.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra56 OP:4113

Página 1 de 2 Indicadors – Wib (Web Intern de la Biblioteca) 14/06 …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_dirobje_qci_qciind.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra57 OP:4114

Model denquesta – BIBLIOTECA DE LA UPF
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/1999/1rcicle.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra58 OP:4115

Informe de valoració de la Biblioteca realitzat a – Página 1 de 1 …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_gm_enquesta_prop-inf2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra59 OP:4116

Biblioteca de la UPF – La Biblioteca única, un model ràpid i …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/94set_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra60 OP:4117

Wib (Web Intern de la Biblioteca) – Página 1 de 2 Usabilitat del …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_gm_gmusab2004_pral.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra61 OP:4118

Pàgina web de lArxiu INPUT – Página 1 de 1 Biblioteca de la UPF …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_bib_ccaa_input_index.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra62 OP:4119

Guia de la Biblioteca – Biblioteca de la UPF – Guia de la …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/guia-pdi.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra63 OP:4120

Página 1 de 3 Reunions de Biblioteca amb el Servei de Gestió …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_instal_mant_reusgbca.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra64 OP:4121

Biblioteca de la UPF – Guia dús de Le Robert Eléctronique
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/guies/robert.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra65 OP:4122

Página 1 de 1 Catàleg de la Biblioteca de la UPF – Cerca bàsica 13 …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_vtls_catalan_.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra66 OP:4123

Biblioteca de la UPF – Cessió a la Biblioteca del professor Fontana
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/91gen_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra67 OP:4124

Directori del personal de la Biblioteca
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_bib_coneixer_personal_pral.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra68 OP:4125

Biblioteca de la UPF – La Biblioteca, membre de REBIUN
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/91nov.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra69 OP:4126

Biblioteca de la UPF – Fons bibliogràfic i utilització de la …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/92set_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra70 OP:4127

Biblioteca de la UPF – Nous locals de la Biblioteca de la UPF
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/91set.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra71 OP:4128

La Biblioteca elabora una carta de drets i – Biblioteca de la UPF …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/00sept.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra72 OP:4129

Biblioteca de la UPF – Biblioteca general de la Universitat
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/92set.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra73 OP:4130

Biblioteca de la UPF – Biblioteca França: redistribució del fons …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/95oct_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra74 OP:4131

Biblioteca de la UPF – Nous serveis de la Biblioteca
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/98oct.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra75 OP:4132

Biblioteca: formació de personal: conveni amb el Col – Biblioteca …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/93gener.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra76 OP:4133

Biblioteca de la UPF – Novetats a la Biblioteca: fons bibliogràfic …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/97set_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra77 OP:4134

Página 1 de 2 Pla de comunicació recursos electrònics accés remot …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_rree_plaupf.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra78 OP:4135

Página 1 de 1 Biblioteca de la UPF – Comissions de la Biblioteca …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_bib_coneixer_comissio_cetri.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra79 OP:4136

Web de la Biblioteca
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_bib_.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra80 OP:4137

Página 1 de 2 Visites: dades per curs acadèmic – Curs 2005-2006 …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_dades_servusu_presenta_curs0506.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra81 OP:4138

Versió per imprimir – Biblioteca de la UPF – Memòria 2004-2005
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/memoria/0405/tot.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra82 OP:4139

Connexió a recursos electrònics des de fora de – Com connectar-se …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_bib_recursos_acces_upf.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra83 OP:4140

Biblioteca de la UPF – Entorn el Dipòsit de les Aigües: citacions …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/agora/num12.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra84 OP:4141

Página 1 de 1 Inventari dels equipaments informàtics – Wib (Web …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_wib_rrii_invent_invent.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra85 OP:4142

Estatuts de la UPF (2003): Article 182. Biblioteca – Página 1 de 1 …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_sgen_normativa_propia_apar1_estat2_t9.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra86 OP:4143

Tríptic de la Carta de serveis – Wib (Web Intern de la Biblioteca)
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/t-cartas.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra87 OP:4144

Principals indicadors
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/2006/autoavaluacio/__www.upf.edu_bib_coneixer_qci_qciind.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra88 OP:4145

Avaluació externa dels serveis bibliotecaris i dels estudis …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/99nov.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra89 OP:4146

Biblioteca de la UPF – Àrea de Ciutadella
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/campus/num1.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra90 OP:4147

BIblioteca de la UPF – Donacions a la Biblioteca
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/91mar.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra91 OP:4148

Biblioteca de la UPF – El fons bibliografic senriqueix amb noves …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/01juny.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra92 OP:4149

Biblioteca de la UPF – Donacions a la Biblioteca
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/91gen.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra93 OP:4150

Biblioteca de la UPF – Els programes de TV3 i Canal 33 …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/94oct.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra94 OP:4151

Biblioteca de la UPF – LAssociació Internacional de Biblioteques …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/93juny_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra95 OP:4152

Nou reglament del servei de préstec a la – Biblioteca de la UPF …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/94mar_2.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra96 OP:4153

La Biblioteca de la UPF inicia el nou – Biblioteca de la UPF – La …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/94set.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra97 OP:4154

Biblioteca de la UPF – Avaluació de la Biblioteca: Objectius
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/qualitat/avalua/1999/objectiu.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra98 OP:4155

Biblioteca de la UPF – Adquisició de lArxiu de la família Torelló
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/noticies/98juliol.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra99 OP:4156

Versió PDF – Biblioteca de la UPF – La Biblioteca senriqueix amb …
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/publicac/agora/num7.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra100 OP:4157

Versió per imprimir – Biblioteca de la UPF – Memòria 2003-2004
http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/memoria/0304/tot.pdf
DC.date: Alta: 2-Feb-2011

Recolectado en: Google pdf www.upf.edu/bibtic &tbs=rcnt biblioteca
Pertenece a: Universitat Pompeu Fabra
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: