Pruebas Herramienta de Documentalista

HDD beta es uno de los proyectos del Laboratorio de Documentacion: es un software diseñado para la captacion de informacion y la gestion documental

Documentos: Citilab


Novedades 24-Ene-2011 18:24:03
1 OP:1815

Guia Didàctica – Untitled
http://actic.citilab.eu/guia1.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC2 OP:1817

Design Contest
http://citilab.eu/ficheros/expolab.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Citilab3 OP:1818
Autor: Enric , Creator: Writer
1 Nivell C1: Cultura, participació i civisme digital Mòdul 1: Possibilitats d’Internet. Gestions i tràmits en línia 1. OBJECTIUS 2. POSSIBILITATS D’INTERNET 3. ELEMENTS BÀSICS PER FER GESTIONS EN LÍNIA 4. DECLARACIÓ DE LA RENDA, BANCA EN LÍNIA I CITES PER
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C1_M1/pdf/C1Modul1.pdf
DC.date: 2009:07:07 17:12:56+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC4 OP:1819
, Creator: Writer
1 Nivell C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Mòdul 1: Introduccció al tractament d’imatges 1. OBJECTIUS 2. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI DE TRACTAMENT D’IMATGES 3. FORMATS D’IMATGES 4. TREBALLAR AMB CAPES 5. CAPTACIÓ D’I
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C5_M1/pdf/C5Modul1.pdf
DC.date: 2009:09:01 13:32:02+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC5 OP:1820
, Creator: Writer
1 Nivell C3: Navegació i comunicació en el món digital Mòdul 1: Introduccció a Intenet i el navegador web 1. OBJECTIUS 2. EL CONCEPTE D’INTERNET I DE WEB 3. PROGRAMARI NECESSARI I RECURSOS QUE OFEREIX INTERNET 4. NOCIONS BÀSIQUES DEL NAVEGADOR WEB 5. PERS
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C3_M1/pdf/C3Modul1.pdf
DC.date: 2009:08:12 13:19:23+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC6 OP:1821
, Creator: Writer
1 Nivell C3: Navegació i comunicació en el món digital Mòdul 4: Ús del celendari 1.-OBJECTIUS 2. NOCIONS BÀSIQUES DEL CALENDARI ELECTRÒNIC 3. UTILITATS DELCALENDARI ELECTRÒNIC 4. ENLLAÇOS RELACIONATS 5. EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ 6. SUGGERIMENTS D’ACTIVITA
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C3_M4/pdf/C3Modul4.pdf
DC.date: 2009:07:10 12:59:21+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC7 OP:1822
, Creator: Writer
1 Nivell C2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu Mòdul 1: Introducció a les TIC, maquinari, programari ilicències 1. OBJECTIUS 2. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 3. EL PC I CONCEPTE D’ORDINADOR 4. TIPUS DE LLICÈNCIES 5. PROGRAMA
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C2_M1/pdf/C2Modul1.pdf
DC.date: 2009:09:18 13:42:55+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC8 OP:1823
, Creator: Writer
1 Nivell C3: Navegació i comuniació en el món digital Mòdul 5: La seguretat al món digital 1.- OBJECTIUS 2. VIRUS INFORMÀTICS I PROGRAMARI MALICIÓS 3. CONÈIXER I CONFIGURAR SISTEMES DE PROTECCIÓ 4. ENLLAÇOS RELACIONATS 5. EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ 6. SUGG
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C3_M5/pdf/C3Modul5.pdf
DC.date: 2009:07:10 13:17:44+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC9 OP:1824
, Creator: Writer
1 Nivell C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Mòdul 3: Introduccció als fitxers de vídeo 1. OBJECTIUS 2. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI PER ALTRACTAMENT DE VÍDEO 3. REPRODUCCIÓ DEL DIFERENTS FORMATS DE FITXERS DE VÍDEO 4.
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C5_M3/pdf/C5Modul3.pdf
DC.date: 2009:07:30 11:22:44+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC10 OP:1825
Autor: Citilab , Creator: Writer
1 Nivell C4: Tractament de la informació escrita Mòdul 1: Nocions bàsiques del processador de textos 1. OBJECTIUS 2. INTRODUCCIÓ AL PROCESSADOR DE TEXTOS 3. ESCRIPTURA BÀSICA DEL TEXT 4. FORMAT BÀSIC DE TEXT 5. EL TREBALL AMB DOCUMENTS DE TEXT 6. ENLLAÇOS
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C4_M1/pdf/C4Modul1.pdf
DC.date: 2009:05:27 16:04:43+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC11 OP:1826
, Creator: Writer
1 Nivell C4: Tractament de la informació escrita Mòdul 2: Opcions de format i impressió de documents 1. OBJECTIUS 2. FORMAT BÀSIC DE PARÀGRAF 3.FORMAT BÀSIC DE PAGINA DE TEXT 4. IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS DE TEXT 5. ENLLAÇOS RELACIONATS 2 1. OBJECTIUS Fer se
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C4_M2/pdf/C4Modul2.pdf
DC.date: 2009:05:27 10:54:01+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC12 OP:1827
, Creator: Writer
1 Nivell C2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu Mòdul 2: Components d’un ordinador i unitats d’emmagatzemament 1. OBJECTIUS 2. PERIFÈRICS BÀSICS D’UN ORDINADOR 3. PERIFÈRICS HABITUALS D’UN ORDINADOR 4. NOCIONS BÀSIQUES D’EMMAGAT
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C2_M2/pdf/C2Modul2.pdf
DC.date: 2009:09:18 14:09:25+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC13 OP:1829

Memoria Citilab 2008 – Memòria dactivitats Memoria de actividades …
http://en.citilab.eu/files/memoria_citilab_2008_baja.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Citilab14 OP:1830
, Creator: Writer
1 Nivell C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Mòdul 2: Introduccció als fitxers sonors 1. OBJECTIUS 2. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI PER AL TRACTAMENT DE SO 3. REPRODUCCIÓ DELS DIFERENTS FORMATS DE FITXERS SONORS 4. CONFI
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C5_M2/pdf/C5Modul2.pdf
DC.date: 2009:07:30 11:12:54+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC15 OP:1831
, Creator: Writer
1 Nivell C1: Cultura, participació i civisme digital Mòdul 3: Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient 1. OBJECTIUS 2. HÀBITS D’ERGONOMIA 3. CONFIGURACIONS DE PANTALLA 4. TRACTAMENT DE RESIDUS TECNOLÒGICS I MATERIAL FUNGIBLE. 5. ENLLAÇOS RELACIONATS. 2 1.
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C1_M3/pdf/C1Modul3.pdf
DC.date: 2009:07:07 17:19:19+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC16 OP:1832
, Creator: Writer
1 Nivell C1: Cultura, participació i civisme digital Mòdul 4: Avaluació de la informació i nocions de seguretat 1. OBJECTIUS 2. AVALUACIO DE LA INFORMACIO D’INTERNET 3. SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT I PROGRAMARI MALICIÓS 4. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 5. ENLLAÇO
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C1_M4/pdf/C1Modul4.pdf
DC.date: 2009:07:07 17:25:11+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC17 OP:1833
, Creator: Writer
1 Nivell C2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu Mòdul 4: Configuaració bàsica del sistema operatiu 1. OBJECTIUS 2. ORGANITZAR L’ESCRIPTORI DE TREBALL 3. CANVIAR L’ENTORN I LES ICONES 4. CANVIAR L’HORA I DATA DEL SISTEMA 5. PROPI
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C2_M4/pdf/C2Modul4.pdf
DC.date: 2009:09:18 16:05:46+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC18 OP:1834
, Creator: Writer
1 Nivell C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Mòdul 4: Introduccció al programari per a creació de Cds i DVDs 1. OBJECTIUS 2. PROGRAMARI DE CREACIÓ DE CDS I DVDs 3. PROJECTES PER GRAVAR CDs I DVDs 4. POSTPRODUCCIÓ DE
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C5_M4/pdf/C5Modul4.pdf
DC.date: 2009:07:30 11:31:04+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC19 OP:1835
, Creator: Writer
1 Nivell C2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu Mòdul 3: Conèixer el sistema operatiu 1. OBJECTIUS 2. ENTENDRE EL CONCEPTE DE SISTEMA OPERATIU I LES SEVES FUNCIONALITATS 3. CONÈIXER L’ENTORN DEL SISTEMA OPERATIU 4. DESPLAÇAR-SE
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C2_M3/pdf/C2Modul3.pdf
DC.date: 2009:09:18 15:40:13+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC20 OP:1836
, Creator: Writer
2 Nivell C6: Tractament de la informació numèrica Mòdul 1: Nocions bàsiques del full de càlcul 1. OBJECTIUS 2. INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL 3. CONCEPTES BÀSICS DEL FULL DE CÀLCUL 4. OBRIR I DESAR FULLS DE CÀLCUL 5. FUNCIONALITATS DEL FULL DE CÀLCUL 6. ED
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C6_M1/pdf/C6Modul1.pdf
DC.date: 2009:06:11 18:27:20+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC21 OP:1837
, Creator: Writer
1 Nivell C6: Tractament de la informació numèrica Mòdul 1: Treballar amb el full de càlcul 1. OBJECTIUS 2. INTRODUCCIÓ DE DADES 3. FORMAT DEL FULL DE CÀLCUL 4. FÓRMULES BÀSIQUES DE CÀLCUL 5. FÓRMULES AVANÇADES DE CÀLCUL 6. IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS DE CÀLCUL
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C6_M2/pdf/C6Modul2.pdf
DC.date: 2009:06:11 18:46:00+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC22 OP:1838
, Creator: Writer
1 Nivell C3: Navegació i comunicació en el món digital Mòdul 3: Ús del correu electrònic 1. OBJECTIUS 2. EL CONCEPTE DE CORREU ELECTRÒNIC 3. EMPRAR UN PROGRAMARI DE CORREU ELECTRÒNIC 4. LES FUNCIONALITATS BÀSIQUES DEL CORREU WEB 5. ENLLAÇOS RELACIONATS 2
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C3_M3/pdf/C3Modul3.pdf
DC.date: 2009:07:10 12:31:53+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC23 OP:1839
Autor: Citilab , Creator: Writer
1 Nivell C1: Cultura, participació i civisme digital Mòdul 2: Eines col.laboratives 1.OBJECTIUS 2. CONCEPTE D’EINA COL-LABORATIVA 3. DEBATS VIRTUALS (FORUMS) 4. XERRADES EN LINIA (XATS) 5. BLOCS 6.WIKIS 7.ENLLAÇOS RELACIONATS 2 1. OBJECTIUS · Identificar,
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C1_M2/pdf/C1Modul2.pdf
DC.date: 2009:07:07 17:08:00+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC24 OP:1841

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/09/ple2010_submission_66.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference25 OP:1842

PLE2010_contributions_guidelines – PLE 2010 Conference
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/01/PLE2010_contributions_guidelines1.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference26 OP:1843

Personal learning environments: concept or technology?
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/07/ple2010_submission_45.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference27 OP:1844

Design and Implementation of a Personal Knowledge Integrator – ALT …
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/09/ple2010_submission_7.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference28 OP:1845

Supporting the Online Tutoring Process through a Personalized …
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/07/ple2010_submission_65.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference29 OP:1846

ple2010_submission_9 – Managing personal learning environments:
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_9.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference30 OP:1847

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_40.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference31 OP:1848

ple2010_submission_42 – PLEs from virtual ethnography of Web 2
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_42.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference32 OP:1849

ple2010_submission_21 – ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_211.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference33 OP:1850

Persuading Giants to be Wise: An Exploratory Study of Advice …
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_36.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference34 OP:1851

ple2010_submission_12 – Suggested abstract for PLE Conference …
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_12.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference35 OP:1852

PLE Workshop Programme
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/07/MATURE-PLE_Conference_ROLE_Programme.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference36 OP:1853

CONFERENCE PROGRAMME
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2009/12/programme_PLE2010.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference37 OP:1854

PLE2010 Mediacasting Contest
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2009/12/MediacastingContest.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference38 OP:1855

Entornos Profesionales de Aprendizaje para colectivos …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_54.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference39 OP:1856

Researching the design and development of a Personal Learning …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_88.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference40 OP:1857

El alumnado de secundaria y el ambiente personal de aprendizaje en …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_91.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference41 OP:1858

The OLPC XO laptop as a PLE – ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_71.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference42 OP:1859

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/07/ple2010_submission_5.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference43 OP:1860

Using iphone as my -Personal Mobile Language Learning – Iphone as …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_74.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference44 OP:1861

Background: The area and theoretical framework of the topic chosen, e
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_50.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference45 OP:1862

Memoria técnica
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_2.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference46 OP:1863

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES MEDIANTE UN ENTORNO PE
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_8.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference47 OP:1864

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_78.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference48 OP:1865

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_68.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference49 OP:1866

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_471.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference50 OP:1867

– Tecnomac 1
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/07/ple2010_submission_81.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference51 OP:1868

TALKINGABOUT para PLE BCN DEMO: http://www.talkingabout.eu TEMA …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_57.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference52 OP:1869

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/09/ple2010_submission_23.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference53 OP:1870

Collaborative Mind Mapping (BYOL): Lets work on a – The PLE …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_59.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference54 OP:1871

Managing Assessment within a Personal Learning System
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_53.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference55 OP:1872

so i an ongoing ekoerience et the University of the Balearic …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_85.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference56 OP:1873

ple2010_submission_15 – EFL STUDENTS PERSONAL EPISTEMOLOGIES AND …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_15.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference57 OP:1874

From personal to social: learning environments that work
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_79.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference58 OP:1875

Design your favorite iphone/ipods applications for your mobile …
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_80.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference59 OP:1876

EXPOLAB
http://citilab.eu/ficheros/concursExpolab.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Citilab60 OP:1878

EL ROL DEL SAXO AL SEGLE XXI
http://cmo.citilab.eu/artista3doc.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference61 OP:1879

ESTRATÈGIES DADAPTACIÓ PER A LA GUITARRA
http://cmo.citilab.eu/artista2doc.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference62 OP:1880

RITMES DE LA MEDITERRÁNEA
http://cmo.citilab.eu/artista1doc.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference63 OP:1881

5a Lan Party de Cornellà de Llobregat
http://citilab.eu/ficheros/imatges/5lan_party/Autoritzacio5aLanParty.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Citilab64 OP:1883

18:55, 18 juny 2009 – Continguts formatius
http://suportactic.citilab.eu/images/9/9c/Guiarapida_formacioactic.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Pagina principal – Materials ACTIC65 OP:1884
, Creator: Writer
1 Nivell C3: Navegació i comunicació en el món digital Mòdul 2: Navegació i cerca a Internet 1. OBJECTIUS 2. ADRECES WEB I DOMINIS 3. NAVEGAR PER LA XARXA 4. EMPLAR FORMULARIS I ALTRES DADES A LLOCS WEB 5. ELS CERCADORS WEB 6. REALITZAR UNA CERCA BÀSICA 7
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C3_M2/pdf/C3Modul2.pdf
DC.date: 2009:07:07 16:44:01+02:00 Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Continguts formatius de suport a l’Acreditació TIC66 OP:1885

Continguts Formatius
http://suportactic.citilab.eu/images/archive/9/9c/20090618185510!Guiarapida_formacioactic.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Pagina principal – Materials ACTIC67 OP:1887

PLEC DE CQNDICIONS TEcN1QU1§;s. RELATIU A LA CONTRACTACIO DE LA …
http://www.citilab.eu/files/plecs/Plecscontroladors.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Citilab68 OP:1888

ple2010_submission_28 – ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_281.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference69 OP:1889

ple2010_submission_3 – A widget-based dashboard approach for …
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_31.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference70 OP:1890

ALT-C 2007 template
http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/06/ple2010_submission_16.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference71 OP:1891

programme_PLE2010 – CONFERENCE PROGRAMME
http://pleconference.citilab.eu/cas/wp-content/uploads/2009/12/programme_PLE2010.pdf
DC.date: Alta: 24-Ene-2011

Recolectado en: Google pdf citilab.eu &tbs=rcnt
Pertenece a: Ple Conference
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: