Pruebas Herramienta de Documentalista

HDD beta es uno de los proyectos del Laboratorio de Documentacion: es un software diseñado para la captacion de informacion y la gestion documental

Documentos PDF: Fundacion Jordi Pujol


Novedades 4-Nov-2010 9:34:06
1 OP:4185

Vanishing Children: From High Unemployment to Low Fertility in …
http://www.jordipujol.cat/files/AER05_Final.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


2 OP:4186

Discurs del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, expresident de la …
http://www.jordipujol.cat/files/EuropaiEUAalmonCAT.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


3 OP:4187

Portada faros 4 Cat traz
http://www.jordipujol.cat/files/Informe_FAROS_04_cat.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


4 OP:4188

Bru rovira El txad: paternalisme europeu
http://www.jordipujol.cat/files/BRovira.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


5 OP:4189

5 Suport a dones víctimes de la violència 2.5.1 Context17 La …
http://www.jordipujol.cat/files/dones.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


6 OP:4190

1 El Consell Interuniversitari de Catalunya El 14 de maig de …
http://www.jordipujol.cat/files/consell_interuniversitari.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


7 OP:4191

001M-1945.ok:Maquetación 1
http://www.jordipujol.cat/files/xarxa_IT.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


8 OP:4192

Suecia tras el modelo sueco. Europa en busca de un modelo de …
http://www.jordipujol.cat/files/transcripcion_rojas_esp.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


9 OP:4193

3 El finançament universitari. Els contractes-programa Lactual …
http://www.jordipujol.cat/files/financament.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


10 OP:4194

001M-1945.ok:Maquetación 1
http://www.jordipujol.cat/files/evolucio_temporal.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


11 OP:4195

ENERGIES RENOVABLES
http://www.jordipujol.cat/files/Energies_renovables.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


12 OP:4196

El Periódico de Catalunya
http://www.jordipujol.cat/files/El_Periodico_de_Catalunya1.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


13 OP:4197

Autor: Jordi Pujol Palau de la Música Catalana. Barcelona, 5 de …
http://www.jordipujol.cat/files/El_proces_dindependencia_dels_nous_Estats_europeus.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


14 OP:4198

What Ive learned
http://www.jordipujol.cat/files/SDOC1382.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


15 OP:4199

Opinión
http://www.jordipujol.cat/files/adn5.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


16 OP:4200

II. OBRA DE GOVERN 1980-2003
http://www.jordipujol.cat/files/Accions_de_politica_linguistica.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


17 OP:4201

El valor de la veritat
http://www.jordipujol.cat/files/Saez_Veritat.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


18 OP:4202

així com altres iniciatives que tenien per objecte expandir i …
http://www.jordipujol.cat/files/Dansa.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


19 OP:4203

volució del model suec de lEstat del Benestar
http://www.jordipujol.cat/files/model_suec_servitge.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


20 OP:4204

ESTALVI ENERGÈTIC I ÚS RACIONAL DE LENERGIA
http://www.jordipujol.cat/files/Estalvi_energetic_i_us_racional_de_lenergia.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


21 OP:4205

La construcción de la sociedad responsable
http://www.jordipujol.cat/files/abstractesp.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


22 OP:4206

Els hotels dentitats eren equipaments dotats despais i serveis …
http://www.jordipujol.cat/files/pss.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


23 OP:4207

LOU), en la qual shi van poder introduir algunes esmenes …
http://www.jordipujol.cat/files/desplegament_normatiu.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


24 OP:4208

avui_200706 : diari : diaridiari
http://www.jordipujol.cat/files/nuenoavui.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


25 OP:4209

9 Acció cívica La política de civisme treballava perquè l …
http://www.jordipujol.cat/files/accio_civica.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


26 OP:4210

Principis inspiradors de les politiques de benestar …
http://www.jordipujol.cat/files/principis.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


27 OP:4211

Tríptic seminari – RELIGIONS I ESPIRITUALITAT EN UN MóN EN CRISI
http://www.jordipujol.cat/files/triptic_RELIGIO_definitiu.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


28 OP:4212

Mestre i pedagog, va ser cap del Servei dEnsenyament del Català …
http://www.jordipujol.cat/files/12PCAT_016.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


29 OP:4213

El Periódico – CHVENDRfcS .. 26 ^OirfKíñ a ra: juny del 2005 el …
http://www.jordipujol.cat/files/periodicook.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


30 OP:4214

la conferència de Jordi Pujol sobre el que és “políticament correcte”
http://www.jordipujol.cat/files/ESADEVillatoroAvui_050220.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


31 OP:4215

TRIPA 0.qxt
http://www.jordipujol.cat/files/llibrellengua.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


32 OP:4216

Autor: Jordi Pujol Institut dEstudis Catalans. Barcelona, 10 de …
http://www.jordipujol.cat/files/immigracion_gente_pais.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


33 OP:4217

Día Internacional de la Mujer Trabajadora CCS Agresso pasa a …
http://www.jordipujol.cat/files/Pages_from_noticias221.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


34 OP:4218

INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES
http://www.jordipujol.cat/files/Infraestructures_energetiques.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


35 OP:4219

EL DRET CIVIL DE CATALUNYA*
http://www.jordipujol.cat/files/El_dret_civil_de_Catalunya.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


36 OP:4220

10. Música 10.1 Infraestructura Catalunya comptava a Barcelona amb …
http://www.jordipujol.cat/files/Musica.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


37 OP:4221

LES PRESONS A CATALUNYA
http://www.jordipujol.cat/files/Les_presons_a_Catalunya.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


38 OP:4222

esforç pressupostari – Atès lèxit daquella primera …
http://www.jordipujol.cat/files/esforc_pressupostari.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


39 OP:4223

avui_070407 : diari : diaridiari
http://www.jordipujol.cat/files/JoanFMira.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


40 OP:4224

INTRODUCCIÓ
http://www.jordipujol.cat/files/introduccio.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


41 OP:4225

Tiempoparatodo
http://www.jordipujol.cat/files/LVG_Entrevista_Iris_Bethge.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


42 OP:4226

Museus Les polítiques de la Generalitat en matèria de museus …
http://www.jordipujol.cat/files/Museus.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


43 OP:4227

sentit, lany 1995, se signà un primer conveni de col·laboració …
http://www.jordipujol.cat/files/professorat.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


44 OP:4228

Omnium
http://www.jordipujol.cat/files/ESADEAvui_050213.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


45 OP:4229

al funcionament democràtic, al respecte i a la informació dels …
http://www.jordipujol.cat/files/persones_sense_recursos.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


46 OP:4230

14 Atenció social a toxicòmans El fenomen de laddició a les …
http://www.jordipujol.cat/files/toxicomans.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


47 OP:4231

Changing fertility rates in developed countries. The impact of …
http://www.jordipujol.cat/files/adsera_04.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


48 OP:4232

Programes de foment de les exportacions – 001M-1945.ok:Maquetación 1
http://www.jordipujol.cat/files/exportacions.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


49 OP:4233

Pujol regaña a Montilla
http://www.jordipujol.cat/files/mundo3.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


50 OP:4234

Le temps des parents après une naissance
http://www.jordipujol.cat/files/estudis_i_resultats.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


51 OP:4235

El model danès dEstat del Benestar
http://www.jordipujol.cat/files/model_danes_servitge.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


52 OP:4236

13. La literatura i el llibre Les actuacions de la Generalitat en …
http://www.jordipujol.cat/files/La_literatura_i_el_llibre.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


53 OP:4237

BOPC 461/08 T | Projecte de llei deducació | Informe de la Ponència
http://www.jordipujol.cat/files/08b461.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


54 OP:4238

Education at a Glance 2009
http://www.jordipujol.cat/files/Education_at_a_glance_2009.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


55 OP:4239

Jordi Pujol y Quim Monzó critican la salud del catalán, también en …
http://www.jordipujol.cat/files/msn.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


56 OP:4240

Jordi Pujol considera que “…
http://www.jordipujol.cat/files/La_Vanguardia3.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


57 OP:4241

citats. Es tractava, doncs, duna acció social que apostava per la …
http://www.jordipujol.cat/files/organitzacio.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


58 OP:4242

El lideratge a lescola
http://www.jordipujol.cat/files/El_lideratge_a_lescola.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


59 OP:4243

Transcripció de la conferència (pdf) – Conferència «Les polítiques …
http://www.jordipujol.cat/files/Conferencia_Lluis_Flaquer2.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


60 OP:4244

La Vanguardia – Ya decía el poeta Salva-
http://www.jordipujol.cat/files/Vanguardia_060701.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


61 OP:4245

ques de la Diputació de Barcelonax fossin gestionades per adminis …
http://www.jordipujol.cat/files/La_promocio_cultural.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


62 OP:4246

001M-1945.ok:Maquetación 1
http://www.jordipujol.cat/files/innovacio.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


63 OP:4247

avui_040309 : diari : 20 : Pàgina 3
http://www.jordipujol.cat/files/avui15.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


64 OP:4248

17.02.2005 pàg. 17
http://www.jordipujol.cat/files/ESADEActual_050217.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


65 OP:4249

Avui, 15.09.06 – avui_150906 : diari : diaridiari
http://www.jordipujol.cat/files/andreottiavui.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


66 OP:4250

PROTECCIÓ DE MENORS I JUSTÍCIA JUVENIL
http://www.jordipujol.cat/files/Proteccio_de_menors_i_justicia_juvenil.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


67 OP:4251

xTú tienes reloj, yo tengo tiempox
http://www.jordipujol.cat/files/lavanguardia2.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


68 OP:4252

CENTRE DESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA1
http://www.jordipujol.cat/files/Centre_destudis_juridics_i_formacio_especialitzada.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


69 OP:4253

Atenció i promoció de les persones amb discapacitat – 2.3 Atenció …
http://www.jordipujol.cat/files/discapacitats.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


70 OP:4254

Competències de la Generalitat en matèria de serveis – 3 …
http://www.jordipujol.cat/files/competencies.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


71 OP:4255

xCal evitar la creació de nous microestats en els pròxims anysx
http://www.jordipujol.cat/files/ElSingularDigital1.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


72 OP:4256

Avui (entrevista) – avui_191108 : diari : 31 : Pàgina 6
http://www.jordipujol.cat/files/avui13.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


73 OP:4257

ales
http://www.jordipujol.cat/files/Elperiodico_131008.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


74 OP:4258

La cultura del respecte – 15.06.2005 pàg. 17 AVUI aj La cultura …
http://www.jordipujol.cat/files/La_cultura_del_respecte_Avui_150605.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


75 OP:4259

4 Atenció als infants i adolescents amb problemes sociofamiliars …
http://www.jordipujol.cat/files/infants.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


76 OP:4260

Marital fertility and religion in Spain, 1985 and 1999
http://www.jordipujol.cat/files/rpst168451.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


77 OP:4261

Les systèmes de retraite de lensemble des pays
http://www.jordipujol.cat/files/estudi_jubilacions_europa_Schuman.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


78 OP:4262

ininterrompudament des de 1992. El poder de convocatòria daquesta …
http://www.jordipujol.cat/files/Arqueologia.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


79 OP:4263

CONSIDERACIONS FINALS
http://www.jordipujol.cat/files/consideracions_finals.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


80 OP:4264

NOVES EINES PER A LA MILLORA DE LA – lorat per tots aquells que …
http://www.jordipujol.cat/files/noves_eines_millora_qualitat.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


81 OP:4265

APÈNDIX: EL BALANÇ ENERGÈTIC A CATALUNYA
http://www.jordipujol.cat/files/Apendix.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


82 OP:4266

organització higienicosanitària dels establiments. Al mateix …
http://www.jordipujol.cat/files/planificacio.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


83 OP:4267

organització dexposicions es van atorgar a tota classe d …
http://www.jordipujol.cat/files/Cinema.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


84 OP:4268

6 Atenció i integració social de la immigració 2.6.1 Context21 …
http://www.jordipujol.cat/files/immigracio.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


85 OP:4269

Cultura popular i tradicional La cultura tradicional i popular …
http://www.jordipujol.cat/files/Cultura_popular_i_tradicional.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


86 OP:4270

15. 12. 2006 El Punt m. punt I Divendres, 15 de desembre del 2006 …
http://www.jordipujol.cat/files/SDOC0726.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


87 OP:4271

Per primera vegada la universitat catalana disposava dun marc pro …
http://www.jordipujol.cat/files/conflictivitat_competencial.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


88 OP:4272

En línea
http://www.jordipujol.cat/files/MMontiVanguardia.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


89 OP:4273

El Punt – Pujol i la Juani Lexpresident analitza la nova joventut …
http://www.jordipujol.cat/files/ElPuntBigasLuna.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


90 OP:4274

EL RESPECTE Josep M. Esquirol I Què és el respecte?1, què és allò …
http://www.jordipujol.cat/files/respecte_ESquirol.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


91 OP:4275

avui_230707 : diari : diaridiari
http://www.jordipujol.cat/files/eroca.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


92 OP:4276

EVALUACIÓN
http://www.jordipujol.cat/files/Informepd.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


93 OP:4277

PRÒLEGS – 001M-1945.ok:Maquetación 1
http://www.jordipujol.cat/files/prolegs1.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


94 OP:4278

PRÒLEGS – PRÒLEG
http://www.jordipujol.cat/files/prolegs2.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


95 OP:4279

Els papers de Salamanca Una de les reivindicacions culturals …
http://www.jordipujol.cat/files/Monuments_i_patrimoni_arquitectonic.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


96 OP:4280

Mohaesmostrafeliç detornaraBarcelona
http://www.jordipujol.cat/files/Laportaavuiokdef.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


97 OP:4281

Joan Estruch – Espiritualitat i fet religiós en les societats …
http://www.jordipujol.cat/files/JEstruch_OK.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


98 OP:4282

lluites per la seva localització, i, no menys important, una forta …
http://www.jordipujol.cat/files/instruments_assessorament.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


99 OP:4283

INSTITUT CATALÀ DE LACOLLIMENT I DE LADOPCIÓ1
http://www.jordipujol.cat/files/Institut_catala_de_lacolliment_i_de_ladopcio.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi Pujol


100 OP:4284

Progress report 2009. Total. greffe 24.11 final
http://www.jordipujol.cat/files/report_en.pdf
DC.date: Alta: 4-Nov-2010

Recolectado en: Google pdf www.jordipujol.cat
Pertenece a: Centre d’Estudis Jordi PujolResponder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: